top of page
Postgården-2021.jpg

Kjøpmannsgata 2 B

POSTGÅRDEN

Sortland

For å skaffe nye og bedre lokaliteter for Sortland Postkontor ble det i 1953 bygget et hus ved den nye gaten gjennom Sortland Sentrum som senere fikk navnet Kjøpmannsgata.

Grunnflate 263 kvm, 3 etasjer + kjeller, bygd av betong.

Postkontoret disponerte 1. etasje mens det i 2. etasje var kontorer for Sortland Lensmannskontor og advokat R. Knutzen.

 

I 3. etasje var det tre hybler hvorav to hadde kjøkkenkrok. I kjelleren var det plass til arkiv ovn for sentralfyring.

Koks til fyring ble hentet i Harstad. Sjåfør var Ivar i Gården.

 

Etter hvert ble det klart at Postverket ønsket mer plass, og i november 1967 ble det avtalt med Poststyret at de skulle leie 93 kvm i et nytt tilbygg på en etasje mot øst. Da posten flyttet ut i 1985 ble 1. etasje ominnredet til salgslokaler og 2. og 3 etasje ble kontoer for Vesterålen Regionråd. Etterhvert overtok også Regionrådet 1.etasje til kontorer og turistinformasjon.

I 21 flyttet Regionkontoret ut og bygget ble totalrenovert.

Lofoten og Vesterålen Hudlegesenter leier nå hele 1.etasje. I 2 og 3 etasje er det leiligheter og hybler for utleie.

bottom of page