top of page
Kvitbrygga-ny.jpg

Sortland

Brygga var helt fram til 1960 årene en viktig del av handelsvirksomheten. På butikken ble det skrevet ut en seddel som kunden tok med seg ned til brygga, hvor han fikk varene utlevert av bryggemannen. Det var mel, salt, vedovner og alle salgs byggevarer.

Brygga var ferdig oppført i 1877 (Branntakst) av Abel Carolius Ellingsen.


Brygga ble reist på et tidligere steinkar med vindhus (heisanretning) et stykke ut i sjøen slik at bl.a jægta kunne legge til. Det ble da betydelig forbedring av laste og losseforholdene som kunne skje direkte fra båt, uavhengig av flo og fjære.

Fra land ble det laget en fylling hvor hest og vogn kunne komme fram til brygga for å hente varer. Det ble senere også laget et tilbygg til brygga mot landsiden, som på folkemunne ble kalt Jens-Pettersa smuget, etter bryggemannen som arbeidet på brygga.
 

Saltet ble heist opp i 2. etasje for derfra og bli tømt gjennom en luke i gulvet til en binge i 1. etasje. Det finnes fraktbrev for en mengde gods sendt fra Bergen til Sortland med Jægta.

I 1995 fikk brygga nytt utvendig bordkle og nye vinduer, samtidig som den ble isolert. De innvendige konstruksjoner ble holdt uforandret. I forbindelse med byggingen av Skibsgården ble brygga i 1997 flyttet ca 200 meter mot nord og plassert sammen med Rødbrygga i vannkanten.

Kvitbrygga ble brukt som møte, festlokale og til forskjellige kulturarrangementer helt frem til at brygga ble nærmest totalskadet i brann 14. desember 2015.

Gjenoppbygging startet i 2017 og ble ferdigstilt høsten 2018.

bottom of page