Ellingsen Invest AS

Eid av
Georg A. Ellingsen AS

Største enkeltinvesteringer er i

Berg-Hansen Nord-Norge AS er medlem av den landsomfattende kjeden Berg-Hansen.

Her kan du se egne nettsider (link)