top of page

EIENDOMMER

banner.jpg

Første byggetrinn var i 1898 da Georg A. Ellingsen flyttet sin butikkvirksomhet fra "Gammelbutikken" til et nytt hus i en etasje nærmere sjøen og bryggene. I nordre del av bygget var det dampskipsekspedisjon, postkontor og Georgs kontor.

Sortland

Sparebanken-img FIX.jpg

Det har vært drevet bakeri på Sortland i egen bygning siden ca 1870. Dette bakeriet lå i krysset mellom dagens Strandgata og Kjøpmannsgata. I 1920 den 21. september ble aktieselskapet Sortland Bakeri & Conditori stiftet. Selskapet overtok da et likte utsalg for bakervarer der huset står i dag.

Postgården-2021.jpg

For å skaffe nye og bedre lokaliteter for Sortland Postkontor ble det i 1953 bygget et hus ved den nye gaten gjennom Sortland Sentrum som senere fikk navnet Kjøpmannsgata.

Sortland

Du-verden-Sortland-vest.jpg

BLÅBRYGGA

Rådhusgata 20 - 22

I 1997-98 var brygga den første bygningen i Sortland som ble malt blå, som pilot-prosjekt for ”Sortland – Den blå byen”, og siden har navnet vært ”Blåbrygga”.

Sortland

Gårdsallèen havn

Brygga var helt fram til 1960 årene en viktig del av handelsvirksomheten. På butikken ble det skrevet ut en seddel som kunden tok med seg ned til brygga, hvor han fikk varene utlevert av bryggemannen. Det var mel, salt, vedovner og alle salgs byggevarer.

Sortland

Kvitbrygga-ny - Copy.jpg
Web_Photo_Editor.jpg

Strandgata 12

Skibsgården AS er et heleiet datterselskap av Georg A. Ellingsen AS. Senteret har 21 butikker fordelt på ca. 8 500 kvm.

Sortland

bottom of page