top of page
banner.jpg

Sortland

Første byggetrinn var i 1898 da Georg A. Ellingsen flyttet sin butikkvirksomhet fra "Gammelbutikken" til et nytt hus i en etasje nærmere sjøen og bryggene. I nordre del av bygget var det dampskipsekspedisjon, postkontor og Georgs kontor.

I 1917 ble bygget utvidet med et vinkelbygg i to etasjer mot nord, og året etter startet han firmaet Georg A. Ellingsen & Co. Som drev handelsvirksomhet. "Companiet" ble i mange år distriktets største og mest velassorterte landhandel.
 

I 1922 kom siste større utbygging ved at den eldste delen fikk en andre etasje med loft. Her ble det lokaler for Kaffistova (1922-1976), og hybel for bestyrerinnen og betjeningen på loftet. Maler Jens Berg dekorerte veggene på Kaffistova med motiver fra lofotfisket. Den ferdige bygning rommet foruten Kaffistova landhandel, Vesterålens Privatbank, postkontor, dampskipsekspedisjon og Ellingsens administrasjon.
 

Av senere leietakere kan nevnes Christoffersen & Bjørneberg (1932-1962), Sortland trygdekontor, Vesterålens Trafikklag og Pizza-Loftet (1976-2005).
 

På 1980-tallet ble huset betydelig renovert ved at det ble isolert og nye vinduer innsatt. Likeledes kom det nytt utvendig bordkledning og tak. Det ble lagt vekt på å få fasadene slik de var på 1920-tallet, og malt utvendig i samme farge - gul oker.

I 2006 ble det laget et mindre tilbygg i 1. etasje mot sør for å gi bedre plass for leietakeren "Baren 1. etasje". Samtidig la Pizza-Loftet ned sin virksomhet i 2. og 3. etasje, og her ble det innredet kontorer for Berg-Hansen Reisebyrå som utvidet sin virksomhet.
I 2015 - 2016 ble nordre del av 2 og 3 etasje ominnredet til 4 stk mindre leiligheter for utleie.

 

Leietakere Ellingsengården
 

  • Berg-Hansen Nord - Norge AS

  • IF - Vesterålen Finans AS

  • Skibsgården Senterdrift AS

  • Skibsgården AS

  • Ellingsen Invest AS

  • Sortland Brukthandel

bottom of page