top of page
Sparebanken-img FIX.jpg

Kjøpmannsgata  A

BAKERIGÅRDEN

Sortland

Det har vært drevet bakeri på Sortland i egen bygning siden ca 1870. Dette bakeriet lå i krysset mellom dagens Strandgata og Kjøpmannsgata. I 1920 den 21. september ble aktieselskapet Sortland Bakeri & Conditori stiftet. Selskapet overtok da et likte utsalg for bakervarer der huset står i dag.

Selve produksjonen foregikk fortsatt iden gamle bygning som var eid av Georg A. Ellingsen. Bakere var Valdemar Vebjørnsen, Johan Olsen og Karl Pedersen.Året 1923 ble det innredet et kontor i 2. etasje som ble leid av AS Sortland eletricitetsver for kr. 20,- pr. måned.

I styreprotokollen fra 1925 er det skrevet: " Det bakeri vi har i dag er så godt som ubrukelig. Saaledes at hvelvet i ovnen er oppbrændt". Det heter videre at ny kapital må skaffes, noe som også ble gjort. Våren 1926 kom arbeidet i gang med et tilbygg for produksjon. Det skulle mures en ny bakerovn og en skorsteinspipe som skulle ha en høyde på 14 meter fra øvre kant av den nye bakerovnen. Murmester Eskil Johnsen fikk jobben.

I 1947 var det igjen klart for en ny utbygging. Huset skulle bygges til i syd med 50 kvm i 2. etasjer av jernbetong. Det gamle bygges utviders deretter i full bredde og føres opp i 2. etasjer. Det ble også investert i et elektrisk kjøleskap og en elektrisk bakerovn. Butikkinnredningen ble ble levert av AS Alfred Enge, Oslo, og Sortland hadde, da det hele var ferdig i 1949, fått et av landsdelens mest moderne bakeriutsalg. Georg. A. Ellingsen As flyttet sin administrasjon, skipsekspedisjon og reisebyrå i den nye 2. etasje.

Samme året ønsket bakermester Håkon Johansen, som da var over 70år, å slutte. Han ble etterfulgt av conditor Harry Bang som kom fra Trondheim året før. I bedriften arbeidet ellers baker Osvald Johansen, betjent Sigve Olsson, kontorist Arnulf Stoltz og butikkdame Ruth Bønes.

Året 1961 ble det besluttet å foreta en oppgradering av serveringslokalet ved innkjøp av 8 sofaer og innsetting av 4 nye vinduer mot sør. Samme år ble det besluttet å leie ut driften av bakeriet til bakermester Harry Bang, leieforholdet startet 1. januar 1962. Bakeriet drives i dag av Harry Bangs sønn Børge Bang.

I 1962 flyttet Ellingsen fra 2. etasje i bakeribygningen og over til Strandgata 13, hvor Christoffersen & Bjørneberg flyttet ut og over i eget bygg i Vesterålsgata. Ny leietaker i bygget ble Arbeidsformidlingen. Senere har det vært diverse andre leietakere i 2. etasje. I det etterfølgende år er det blitt utført betydelige vedlikeholdsarbeider, spesielt i produksjonsavdelingen.
Bakerigården ble totalskadet av brann i 2009.


Nytt bygg ble oppført 2014/2015, med Sparebanken Nord-Norge i 1.etasje og leiligheter i 2 og 3. etasje.

bottom of page