top of page
IMG_2404.jpg

Georg A. Ellingsen AS

EIENDOMMER

Du-verden-Sortland-vest.jpg

Gårdsallèen havn

Brygga var helt fram til 1960 årene en viktig del av handelsvirksomheten. På butikken ble det skrevet ut en seddel som kunden tok med seg ned til brygga, hvor han fikk varene utlevert av bryggemannen. Det var mel, salt, vedovner og alle salgs byggevarer.

Sortland

Rådhusgata 20 - 22

I 1997-98 var brygga den første bygningen i Sortland som ble malt blå, som pilot-prosjekt for ”Sortland – Den blå byen”, og siden har navnet vært ”Blåbrygga”.

LEDIG KONTOR i 2. etasje.

Les mer: Facebook

Sortland

Kvitbrygga-ny - Copy.jpg
Skibsgårde ute 1.jpg

Strandgata 12

Skibsgården AS er et heleiet datterselskap av Nord Invest Eiendom AS, der Georg A. Ellingsen AS er en av eierne. Senteret har 20 butikker fordelt på ca. 9 000 kvm.

Sortland

Flere av våre eiendommer

IMG_1893.jpg

Første byggetrinn var i 1898 da Georg A. Ellingsen flyttet sin butikkvirksomhet fra "Gammelbutikken" til et nytt hus i en etasje nærmere sjøen og bryggene. I nordre del av bygget var det dampskipsekspedisjon, postkontor og Georgs kontor.

LEDIG KONTOR i 1.etasje.

Les mer: Facebook

Sortland

Sparebanken-img FIX.jpg

Det har vært drevet bakeri på Sortland i egen bygning siden ca 1870. Dette bakeriet lå i krysset mellom dagens Strandgata og Kjøpmannsgata. I 1920 den 21. september ble aktieselskapet Sortland Bakeri & Conditori stiftet. Selskapet overtok da et likte utsalg for bakervarer der huset står i dag.

Sortland

Postgården-2021.jpg

For å skaffe nye og bedre lokaliteter for Sortland Postkontor ble det i 1953 bygget et hus ved den nye gaten gjennom Sortland Sentrum som senere fikk navnet Kjøpmannsgata.

Sortland

BergHansen_1000x1000.jpg

Berg-Hansen Nord-Norge AS er medlem av den landsomfattende kjeden Berg-Hansen.

Det begynte med Abel Ellingsen - født i Saltdal i 1753. Han giftet seg i 1783 med enken Karen Schøller Rosenvinge Dishington - eieren av Sortland gård. Paret ble opphavet til Ellingsen-slekten på Sortland.

I dag drives bedriften av Arne, Olav og Geir Abel - 7. generasjon Ellingsen på handelsstedet Sortland.

Følg oss også på facebook. Klikk her: Facebook

CONTACT
bottom of page